Na czym polega skuteczność EMG Biofeedbacku?

AUTOR: admin   /   DATA WPISU: 11 lipca 2014

03Metoda EMG Biofeedback nie jest klasyczną metodą fizjoterapeutyczną, nie należy bowiem ani do fizykoterapii ani do kinezyterapii. EMG Biofeedback umożliwia interakcję między układem nerwowym sterującym pracą mięśni a sprzętem medycznym. Taka niekonwencjonalność nadaje terapii pewien prestiż i ekskluzywność.

...

Streczery

AUTOR: admin   /   DATA WPISU: 14 października 2013

07Dlaczego regeneracja kręgosłupa ma podstawowe znaczenie dla zdrowia?

Chińczycy od tysiącleci określają kręgosłup mianem „Drzewo życia”, ponieważ chroni on rdzeń kręgowy – główny szlak komunikacji pomiędzy
mózgiem a resztą ciała. Biegną nim szlaki nerwowe do mięśni, narządów, gruczołów, naczyń krwionośnych i limfatycznych. Szlaki czuciowe przesyłają informacje do mózgu, szlaki ruchowe i autonomiczne – polecenia od mózgu do narządów. Przeszkodę w prawidłowym obiegu informacji, stanowią uciski na struktury nerwowe spowodowane zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa. Skutkiem ucisków są zaburzenia neurologiczne takie jak: ostre i przewlekłe dolegliwości bólowe, zaburzenia czucia (mrowienia, parestezje, przeczulica lub niedoczulica), zaburzenia czynności mięśni (wzmożone napięcie spoczynkowe, wzrost męczliwości, osłabienie lub niedowład), zaburzenia ukrwienia kończyn (zimne dłonie, stopy, żylaki kończyn dolnych), zaburzenia czynności narządów  jak np. pogorszenie perystaltyki jelit, zaparcia, hemoroidy, nadreaktywność pęcherza moczowego, trudności z oddawaniem lub utrzymaniem moczu. Próby leczenia farmakologicznego będą kosztowne i mało skuteczne. Mogą złagodzić objawy, ale nie poprawią funkcji kręgosłupa i z czasem problem wróci z większym nasileniem. Bez rehabilitacji – nie ma sukcesu.

...

Elektrostymulacja TENS

AUTOR: admin   /   DATA WPISU: 14 października 2013

02 TENS- (z ang.Transcutaneous Electrical Nervous Stimulation) metoda przezskórnej, elektrycznej stymulacji nerwów jest znana od ponad 30 lat i szeroko stosowana na świecie

...

sEMG, EMG-Biofeedback

AUTOR: admin   /   DATA WPISU: 14 października 2013

03Elektromiografia (EMG) –  to badanie potencjałów elektrycznych związanych z aktywnością spoczynkową i wysiłkową mięśni.

...