Choroby kr?gos?upa

Si?a umys?u :)

05 marca 2014

08Mimo kilkunastu lat stosowania przeze mnie powierzchniowej elektromiografii w terapii r?nych zaburze? czynno?ci mi??ni, nadal jeszcze zdarza mi si? obserwowa?, zaskakuj?ce reakcje uk?adu nerwowego, ?wiadcz?ce o jego niesamowitych wr?cz mo?liwo?ciach tworzenia nowych lub odbudowywania utraconych po??cze? w sieci neuronowej. 

...