inne

Sen a choroby

AUTOR: admin   /   DATA WPISU: 04 lutego 2019
Ostatnie lata przynios?y wyra?ny wzrost doniesie? naukowych na temat snu i jego funkcji.
Sen gra znacznie wa?niejsz? rol? w naszym ?yciu ni? my?limy. Ostatnie odkrycie naukowcw z
Perelman School of Medicine z Uniwerystetu Pensylwanii dowodzi powi?zania mi?dzy
uk?adem immunologicznym a potrzeb? g??bokiego snu. Odkrycia dokonana badaj?c muszki owocowe. Wykryto pojedynczy gen - NEMURI, ktry zwi?ksza zapotrzebowanie na sen. Okazuje si?, ?e bia?ko NEMURI spe?nia jednocze?nie funkcj? przeciwbakteryjn? oraz zwi?ksza potrzeb? g??bokiego snu. Aktywno?? tego genu i kodowanego przez nie bia?ka zwi?ksza?a prze?ywalno?? muszek owocowych w trakcie infekcji. Natomiast brak tego genu powodowa? nie tylko wi?ksza ?miertelno?? w?rd  muszek, ale rwnie? sprawia?, ?e muszki ?atwiej wybudza?y si? ze snu i mia?y mniejsze zapotrzebowanie na sen podczas infekcji lub po deprywacji snu.
 
Podsumowuj?c - sen jest nie tylko wa?ny dla codziennej regeneracji ale jest rwnie? konieczny dla prawid?owej ochrony przed patogenami.
 

?rd?o: https://neurosciencenews.com/genetics-sickness-sleep-10676/

...

Zapraszamy na II Kongres PTUG

AUTOR: admin   /   DATA WPISU: 08 lutego 2016
Zapraszamy Pa?stwa na drugi Mi?dzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego.
 
Prezes INNOMED i cz?onek PTUG - Pan Jan Namys? wraz z Dr. Krystyn? Garstk?-Namys? poprowadz? warsztaty oraz wyg?osz? wyk?ad na temat wykorzystania technologii biofeedback i elektrostymulacji nerwowo-mi??niowej oraz funkcjonalnej w terapii zaburze? uroginekologicznych. Poruszony rwnie? zostanie zagadnienie nieinwazyjnego, obiektywnego monitoringu stanu mi??ni dna miednicy za pomoc? elektromiografii powierzchniowej (sEMG) - metody ktr? szczeglnie polecamy fizjoterapeutom.
 
Kongres odb?dzie si? Krakowie, w dniach 1-2 kwietnia 2016r. 
 
Wi?cej informacji ->  http://ptug2016.pl
...

Wywiad ON TV

AUTOR: admin   /   DATA WPISU: 25 sierpnia 2014

Zapraszamy Pa?stwa do obejrzenia wywiadu jakiego udzieli? Pan Jan Namys?, Prezes Innomed, dla lokalnej telewizji ON TV. 

...

Stresuj si? na zdrowie

24 marca 2014

11Stres - kojarzy si? wielu osobom z nieprzyjemnym uczuciem podenerwowania, obaw o skutki w?asnych dzia?a? lub oceny z egzaminw, rozstrzygni?cie dotycz?ce nas lub bliskiej osoby, czy te? zdrowie.

...